امروز شنبه 5 مهر ماه 1399 | 1:53 PM

نیروهای پیمانكاری صنعت نفت پاداش بهره‌وری دریافت می‌كنند

  • 1389/12/18
    نیروهای پیمانكاری صنعت نفت پاداش بهره‌وری دریافت می‌كنند

    معاون منابع انسانی و مدیریت وزیر نفت، از دستور وزیر نفت برای پرداخت پاداش بهره‌وری سال 1389 به نیروهای پیمانكاری این وزارتخانه در روزهای آینده خبر داد.
    به گزارش وب‌سایت وزارت نفت(mop)، دكتر سید علیرضا میرمحمد صادقی در این خصوص گفت: مجوز پرداخت این پاداش به نیروهای پیمانكاری پس از رفع موانع قانونی، از سوی وزیر نفت تصویب و ابلاغ شده است.