امروز شنبه 5 مهر ماه 1399 | 2:15 PM

پیمانکاری عمومی نفت، گاز و پتروشیمی

پیمانکاری عمومی ساخت تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی شركت پیمانكاری ارهاص سازه در زمینه های مربوط به طراحی و ساخت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی مطابق با استاندارهای جهانی و دانش روز دنیا و با بكارگیری نیروهای متخصص و مجرب و مدیریت یكپارچه و همكاری با شركتهای معتبر داخلی و خارجی توانسته است پروژه های موفقی را به اجرا ء درآورد. این شركت با استفاده از فن آوری روز دنیا سعی در پیشگام بودن در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را دارد.

شركت توانایی ارائه خدمات ذیل را دارا می باشد: 

Field Of Activity Capability in fields Of Engineering & Construction

 • Oil & Gas Plants Construction
 • Petrochemical Plant
 • Pipe Line, Pipe Fabrication & Erection
 • Equipment Erection
 • Steel Structure
 • Plant Construction
 • Surface Preparation
 • Painting, Coating , Lining For Pipes & Equipment
 • Insolation , Hot & Cold For Pipes & Other Equipments
 • Materials & General Manpower Suppliers
 • Skill & Services
 • Our People
 • Project