امروز شنبه 5 مهر ماه 1399 | 1:29 PM

صادرات و واردات

صادرات و واردات
شركت ارهاص سازه در بخش صادرات و واردات (دفاتر تهران و كردستان عراق ) ضمن تامین و تهیه تجهیزات مربوط به صنعت نفت آمادگی خود را در كلیه زمینه های تجاری و همكاری با شركتهای داخلی و خارجی در ایران و كردستان عراق اعلام می دارد